ÖVRIGT

"And there was light"

Visualiseringsbilder i 3D till portfolie för Excellent Exhibitions Sweden världsutställning.

Klicka på bilden för att se fler bilder.


SKB:s entrébyggnad till CLAB

Projekteringsmedverkan vid uppförande av ny anläggning för säkerhetskontroll i Oskarshamn. Invigning september 2011.
Arkitekt: Ingrid Johansson, Grontmij AB Malmö

Koncerthus i Malmö

Konsultstöd till Fastighetskontoret i Malmö vid framtagande av programhandling för ny koncerthall i Malmö.
Arkitekt: Schmidt-Hammer Lassen, Danmark

Kontaktperson: Olle Sundh, LiMa, Fastighetskontoret i Malmö


Konsthall i Malmö

Konsultstöd till Fastighetskontoret i Malmö vid framtagande av programhandling för ny konsthall i Malmö.
Projektet ersatt av nya lokaler för Hovrätten över Skåne och Blekinge.
Arkitekt: Schmidt-Hammer Lassen, Danmark

Kontaktperson: Olle Sundh, LiMa, Fastighetskontoret i Malmö

C4-Arena i Kristianstad

Konsultstöd till Tengboms Arkitekter vid framtagande av programhandling för ny multiarena i Kristianstad.
Arkitekt: Christer Blomqvist, Tengboms i Malmö

Showroom

Förslag på showroom i bilgarage.

Gym-illustration

Förslag på gyminreding.