INDUSTRIER

Ny terminal till AkkaFrakt

Vision för nytt huvudkontor och terminalanläggning i Tygelsjö utanför Malmö.

Vi har varit anlitade som arkitekter och projektledare av AkkaFastighets AB sedan slutet av 1990-talet.


Malmöterminal till AkkaFrakt

AkkaFrakts huvudkontor och terminalanläggning i Malmö.

Vi har varit anlitade som arkitekter och projektledare av AkkaFastighets AB sedan slutet av 1990-talet.

 

 

 

Wihlborgs Fastigheter AB

Vi har varit anlitade som arkitekter för olika industrifastigheter som ägs och förvaltas av Wihlborgs.

Lockarps Bageri i Malmö

Vi har varit anlitade som arkitekter för Lockarps Bageri sedan mitten av 1950-talet. Fastigheten består av kontors- och produktionsdel.

Noterbart är att redan på 1960-talet så tänkte vi på personalens hälsa varför en simbassängen utfördes i anslutning till omklädnadsdelen.

Basplats Åstorp

Anläggningen uppfördes av Sydkraft för övervakning av gasförsörjning inom Helsingborgsregionen.

Vi har varit anlitade som arkitekter för Sydkrafts byggnationer sedan slutet av 1980-talet.

Bona AB

Bona AB är ett världsledande kemiföretag inom lackproduktion. Fabriker finns på ett flertal strategiska platser i världen.

Vi har varit anlitade som arkitekter för Bona AB sedan början av 1950-talet. Fastigheten består av kontors- och produktionsdel.