KUNSKAP


Arkitektur
- Från idé till färdiga bygghandlingar
- Bygglovshandlingar
- Anbudsunderlag
- Bygghandlingar

Projektledning

- Ledande av konsultgrupp
- Kostnadskalkylering
- Upphandling av entreprenad

Byggledning

- Beställarens kontakt mot entreprenörer
- Ekonomisk styrning och uppföljning
- Kontroll av arbetsutförande
- Besiktning av arbetsutförande
- Kontrollansvar enligt Plan- och Bygglagen, PBL

Projektstyrning

- Dokumenterad egenkontroll via BAS-P och BAS-U
- Kvalitetskontroll som internkontroll
- Miljökontroll som internkontroll