Företaget i korthet:

  • Arkitektgruppen Tullberg AB är ett familjeägt konsultföretag inom byggbranschen.

  • Vi arbetar med projektering, projektledning och kalkylstyrning av husbyggnad men vi åtar oss även projekteringsprocessen i sin helhet.

  • Uppdragsgivare är i huvudsakligen företag och förvaltningsbolag (både privata och kommunala) samt även privata uppdragsgivare. Projekten är spridda över hela landet.

  • Vi åtar oss delar av eller axlar hela byggherrens roll för att driva fram ett projekt. Från projektering, kontakt med myndigheter, kalkyler, samordning, kontroller samt uppföljning med utvärdering fram till garantitidens slut.

  • Tryck här för vår Integritetspolicy enligt GDPR.
© 2022 Arktitektgruppen Tullberg AB